Beata Garnyte

Nasza wspólna troska

We czwartek, 8 marca br. w Muzeum im. Adama Mickiewicza z inicjatywy Instytutu Polskiego w Wilnie odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej, poświęconej cmentarzowi Bernardyńskiemu.

Od dłuższego czasu miejsce to jest przedmiotem szczególnej troski Instytutu Polskiego i Departamentu Ochrony Zabytków Kultury. Z myślą o tym cmentarzu organizowane są koncerty dobroczynne, podczas których zbierane są środki na jego odbudowę. W ten właśnie sposób na najpilniejsze potrzeby zebrano już około 1800 Lt, co w obecnych, bardzo trudnych czasach jest ogromnym wsparciem.

"Chodzi nam o to - swe zaangażowanie w tę sprawę tłumaczyła dyrektor Instytutu Polskiego dr Małgorzata Kasner - by zrobić coś dla Wilna, dla tego cmentarza, na którym spoczywa tyle wybitnych postaci. To jest przecież nasza wspólna przeszłość".

Jak dowodzą zaprezentowane podczas tej wystawy fotografie, na uboczu nie pozostaje tu również społeczność polska Wilna. Alicja Klimaszewska, Jan Klimowicz, Jan Pakalnis, Edward i Mirosław Gajewscy, Czesław Połoński - oto jedynie niektórzy z ludzi, dzięki którym już udało się zabezpieczyć przed zniszczeniem cały szereg pomników.

Wystawę tę w murach Muzeum im. Adama Mickiewicza obejrzeć można będzie do czwartku, po czym zostanie przeniesiona do litewskiego Gimnazjum na Zarzeczu. Być może można ją będzie obejrzeć również w szkołach polskich, o ile ich dyrektorzy zwrócą się z taką prośbą do Instytutu. SzkołaŚrednia na Lipówce już wystąpiła z taką propozycją.

NG 10 (499)