W dniu św. Józefa

W dniu św. Józefa - wszystkim, kto nosi to Imię, a w szczególności Czcigodnemu ks. prałatowi Józefowi Obrembskiemu, życzenia wszelkiego dobra, zdrowia i nieustającej Opieki ich Patrona

składa Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie oraz redakcja "Naszej Gazety"

NG 10 (499)