Zwabiają nauczycieli

Wielka Brytania oczekuje nauczycieli z Litwy. Zapraszani są nauczyciele oraz pedagodzy fizyki, chemii, klas początkowych, nauczający dzieci niepełnosprawne, dobrze znający język angielski.

Gwarantuje się im miesięczne wynagrodzenie w wysokości 14 tys. litów, jakie mają nauczyciele angielscy.

Kierowniczka Wydziału Łączności z Zagranicą przy Giełdzie Pracy Liongina Beinoravičiene powiedziała, że zgłoszenia do pracy w Anglii złożyło już 145 pedagogów. Spośród nich do rozmów eliminacyjnych wytypowano około 50 osób. Możliwość otrzymania legalnej pracy na Zachodzie uzyskało już 13 nauczycieli.

("Lietuvos rytas" z 28 02 2001 r.)

NG 10 (499)