Erika UMBRASAITË

Duńska policja zaleca śledzenie Litwinów

Przed złodziejami z Litwy zagranica próbuje się uchronić również niezwykłymi sposobami

We wpływowej duńskiej gazecie "Berlingske Tidende" (BT), przeznaczonej dla ludzi o poglądach konserwatywnych, ostatnio pojawił się niezwykły apel policji.

Mieszkańców tego kraju wzywa się, aby śledzili samochody z rejestracją litewską i informowali o przemieszczaniu się tych aut na terytorium Danii.

Policja prosi Duńczyków, aby byli czujni, obserwowali, czy nie ma samochodów z Litwy. Zaleca się, aby w razie zauważenia czegoś podejrzanego, natychmiast zawiadamiać policję.

Poprzednio duńskie gazety pisały o złodziejach, rabusiach i mordercach z innych republik byłego Związku Radzieckiego - Białorusi, Ukrainy, Rosji, Estonii.

Jednakże ostatnio sytuacja się zmieniła, na pierwszych stronach w kronikach kryminalnych prasy duńskiej znaleźli się Litwini.

Ostatnio w największej duńskiej popołudniówce BT, którą wydają wydawcy wspomnianej już konserwatywnej "Berlingske Tidende", pojawiła się publikacja "Panoszą się gangi rabusiów ze Wschodu".

W podtytule publikacji mówi się, że członkowie ugrupowań przestępczych z Litwy udają turystów i zajmują się rabunkami w całej Danii.

("Lietuvos rytas" z 13 03 2001 r.)

NG 11 (500)