Kardynał krytykował ustawy

W sobotę z inicjatywy przewodniczącego Sejmu Arturasa Paulauskasa odbyło się jego spotkanie z kardynałem Juozasem Audrysem Bačkisem.

Omówiono akty prawne, związane z działalnością Kościoła, najwięcej uwagi poświęcono ustawie o dobroczynności i pomocy.

Kardynał A. J. Bačkis twierdził, że obecna ustawa ogranicza działalność Kościoła w zakresie miłosierdzia i pomocy bliźniemu. Ofiary zrównane są tu z pomocą, która podlega opodatkowaniu.

Zdaniem hierarchów Kościoła, ustawa o dobroczynności i pomocy powinna precyzyjniej określać, co to jest pomoc i czym się ona różni od ofiary. Zgłosili oni niektóre poprawki do ustawy, przyznające pewne wyjątki tradycyjnym wspólnotom religijnym.

Porozumiano się, że podczas omawiania poprawek do ustaw, związanych z działalnością Kościoła, należy częściej się konsultować i koordynować działania po to, aby później nie trzeba było przyjmować poprawek do obowiązujących już ustaw.

Arturas Paulauskas zaproponował utworzenie grupy posłów na Sejm, która rozpatrzyłaby obowiązujące obecnie ustawy, związane z działalnością Kościoła, przygotowałaby poprawki do nich i dopiero po omówieniu ich z przedstawicielami Kościoła zgłaszała je Sejmowi.

("Lietuvos rytas" z 12 03 2001 r.)

NG 11 (500)