Tydzień w skrócie

Popularność

Gdyby wybory do Sejmu RL odbyliby się w ubiegłą niedzielę to Akcja Wyborcza Polaków na Litwie uzyskałaby 0,7 proc głosów wyborców. Na AWPL chce głosować zaledwie 10 procent mieszkających na Litwie Polaków (Polacy stanowią 7 proc. ludności Republiki Litewskiej). Największą popularnością według ostatniego sondażu Centrum badań opinii społecznej ?Vilmorus? w dniach 8 - 11 marca cieszy się Socjaldemokratyczna partia A. Brazauskasa, prawie 30 proc poparcia

Litwa - Polska

Stosunkom dwustronnym i przyszłości obwodu kaliningradzkiego, UE oraz NATO poświęcona była rozmowa marszałków polskiego i litewskiego Sejmu: Macieja Płażyńskiego i Arturasa Paulauskasa. Marszałek Płażyński powiedział, że mowa była o drobnych - w wymiarze wielkiej polityki - ale istotnych dla stosunków dwustronnych problemach, dotyczących mniejszości polskiej na Litwie.

Dyplomacja

Rząd Litwy postanowił utworzyć urzędy attache handlowych przy litewskich ambasadach w Polsce, Szwecji, W. Brytanii i Rosji. To będą pierwsze kraje, gdzie Litwa otwiera swe przedstawicielstwa handlowe.

Wybuch

W miniony czwartek wybuch zniszczył blok mieszkalny w jednej z sypialnych dzielnic Kowna. W wyniku zginął jeden z mieszkańców domu a dwóch doznało ciężkich obrażeń. Śmiertelną ofiara wybuchu jest 25 Ś. Makauskas związany z kowieńskim światem przestępczym.

Przebaczyli

Zarząd Litewskiej Wspólnoty Żydowskiej przebaczył dziennikowi "Lietuvos Aidas" za antysemickie publikacje. WspólnotaŻydowska zwróciła się do Prokuratury Generalnej Litwy z prośbą o umorzenie sprawy karnej przeciwko tej redakcji.

NG xx (xxx)