Ojcu Duchownemu Ziemi Wileńskiej - 95 lat

W miniony poniedziałek 19 marca, Ks. Prałat Józef Obrembski w dniu św. Józefa obchodził również 95 rocznicę swych urodzin.

Z tej okazji liczne delegacje, reprezentujące organizacje, szkoły, środki masowego przekazu, w tym redakcja "NG", jak też poszczególne osoby, które miały zaszczyt spotkać na swojej drodze życiowej Ks. Prałata, nieustannie w ciągu niedzieli i poniedziałku zdążały ku pałacykowi w Mejszagole, aby złożyć Jubilatowi hołd wdzięczności za wieloletnią wierną służbę Bogu, Kościołowi i ludziom Ziemi Wileńskiej. Solenizanta przybył pozdrowić również ks. kardynał Juozas Bačkis oraz ks. biskup Juozas Tunaitis.

Licznie zgromadzeni goście wzięli udział w dwóch mszach św., które odprawił Jubilat w historycznym pałacyku - tradycyjną w niedzielę i specjalną dla dzieci i młodzieży w poniedziałek.

Doceniając wyjątkowe znaczenie obecności Ks. Prałata, Jego modlitwy, dobrej rady i życzliwego słowa w czasach trudnych, jakie dziś przeżywa nasze społeczeństwo, w imieniu zespołu redakcji, Czytelników i Przyjaciół "Naszej Gazety" życzymy Jubilatowi długich lat życia w nieustającym zdrowiu i opiece Bożej.

Na zdjęciu: Ksiądz Prałat Józef Obrembski podczas mszy św. w dniu 19 marca br.

Fot. Józef Rusakiewicz

NG 11 (500)