500 numerów "Naszej Gazety"

Z okazji wydania 500 numeru "Naszej Gazety" składamy najlepsze życzenia powodzenia w dalszej działalności dla Pana Ryszarda Maciejkiańca i całego wspaniałego Zespołu. Jesteśmy pełni podziwu dla Waszej pracy dla upowszechniania niezależnego polskiego słowa i przekazywania tych największych wartości jakimi są wolność myśli i szacunek dla własnych korzeni.

Roman Koba - prezes Kongresu Polaków w Szwecji


Droga Redakcjo,

W związku z ukazaniem się 500 numeru "Naszej Gazety" proszę przyjąć najlepsze życzenia na przyszłość. Wiem, że pomimo trudności, wasza praca znajduje największą nagrodę o jakiej każda redakcja może marzyć - poczytność wśród czytelników, którzy mówią o gazecie "nasza" nie tylko z racji jej tytułu.

Michał Bieniasz -

Prezes Związku Dziennikarzy Polskich na Wschodzie


Owocnej pracy i ostrego pióra

Z okazji wydania 500 numeru "Naszej Gazety" składam serdeczne pozdrowienia wszystkim pracownikom Redakcji. Życzę dalszej owocnej pracy, ostrego pióra w naświetlaniu życiowych problemów naszego społeczeństwa.

Niech dobry Bóg ma was w swej opiece i wspomaga w głoszeniu prawdy, a nas wiernych czytelników niech strzeże od fałszywych proroków i "prezesów" jak od morowego powietrza, głodu, ognia i wojny.

Z szacunkiem Jadwiga Zinkiewicz


Jubileuszowe Gratulacje

Bardzo cieszy nas, żeśmy doczekali się jubileuszowego 500-go numeru Waszej i Naszej gazety. Dziękuję za prawdę i stanowczość słowa, za nowe bardzo interesujące tematy z przeszłości, za aktualność tematów o dniach dzisiejszych. Życzę sukcesów w odnajdywaniu nowych tematów, a najbardziej dziękujemy za Magazyn Publicystyczny "Czas". Zdrowia, wytrzymałości i pomyślności także całemu zespołowi redakcyjnemu.

Tak trzymać! Czesław Pawiłowicz, stały czytelnik, Wilno


Najlepsze życzenia w związku z wydaniem 500 numerów "Naszej Gazety", licząc na dalszą równie udaną jak dotychczas współpracę

składa redakcja miesięcznika "Nasza Polonia", Tallinn, Estonia


Z okazji ukazania się 500 numeru Waszego pisma składamy wszystkim redagującym "Naszą Gazetę" najlepsze życzenia dalszych tak wspaniałych osiągnięć w przyszłości. Gratulacje należą się także Waszym Czytelnikom, mają dobrą gazetę.

Miesięcznik "Słowo Kongresu", Szwecja.

NG 11 (500)