Adresy

Starosta powiatowy w Sejnach: 16 - 500 Sejny, ul. 1 Maja 1, tel. (087) 516 20 66, fax 516 20 13;adres internetowy:

www:powiat.sejny.pl. e-mail:starosta@powiat.sejny.pl

Urząd Miejski w Sejnach:

16-500 Sejny, ul. J. Piłsudskiego 25, tel. (087) 516 20 73

Konsulat Republiki Litewskiej w Sejnach:

ul. 22 lipca 9, tel. (087) 516 22 14, 516 22 73.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Sejn i Sejneńszczyzny "Ziemia Sejneńska",

ul. J. Piłsudskiego 28, tel./fax (087) 516 34 00.

e-mail: stowzs@zsr.sejny.ids.pl

Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców Ziemi Sejneńskiej w Sejnach:

ul. J. Piłsudskiego 37, tel. (087) 516 21 89.

Stowarzyszenie Litwinów w Polsce, Zarząd Główny w Sejnach,

ul. J. Piłsudskiego 9.

Dom Litewski w Sejnach, ul. 22 lipca 9, tel. (087) 516 29 08

NG 11 (500)