Gmina Giby

Obszar: 324 km2
Ludność: 3214

Gmina położona na skraju Puszczy Augustowskiej nad jeziorem Heret przy trasie Augustów - Sejny - Ogrodniki. Przez jej teren przepływa Czarna Hańcza.

Giby - dawniej zwane Heret lub Gieret - przez wieki były siedzibą osoczników, strzegących dawnej Puszczy Przełomskiej. Dziś to znana wieś letniskowa.

Mieszkańcy utrzymują się głównie z rolnictwa, leśnictwa oraz z turystyki i agroturystyki. Gospodarstwa dysponują łącznie 150 miejscami noclegowymi. Rozwojowi agroturystyki sprzyja położenie na skraju Puszczy Augustowskiej i częściowo w strefie ochronnej Wigierskiego Parku Narodowego. Na atrakcje mogą liczyć miłośnicy przyrody - zapewniają je cztery rezerwaty. "Pomorze" to 20 ha najstarszego drzewostanu Puszczy Augustowskiej oraz pozostałości grodziska Jaćwingów; w "Tobolince" i "Łempisie" w okolicach Zelwy można zobaczyć rzecz niezwykłą - pływające wyspy torfowe, natomiast w "Kuklach" - malowniczą panoramę rzeki Marychy.

W gminie jest też kilka zabytkowych obiektów. We wsiach Sarnetki, Posejnele, Pogorzelec, Giby, Daniłowce zachowały się chaty suwalskie z XIX i początku XX w. Warto też zobaczyć drewniany kościół św. Anny z 1912 r., przeniesiony do Gib z Pogorzelca.

Władze gminy szukają inwestorów zainteresowanych budową nieuciążliwych dla środowiska zakładów przetwórstwa rolnospożywczego z wykorzystaniem miejscowych produktów. Możliwe jest także zainwestowanie w drobny przemysł drzewny. Samorząd oferuje działki przeznaczone pod działalność gospodarczą, gwarantuje też, że nie zabraknie chętnych do pracy.

Chętnym nawiązania współpracy podajemy adres Urzędu Gminy w Gibach

16 - 506 Giby
tel. (087) 516 50 38

Na zdjęciach: wójt gminy Giby Jan Kramnicz ; kościół w Gibach.

Fot. Waldemar Dowejko

NG 11 (500)