Oświata w Sejnach

Władze Sejn wiele uwagi poświęcają problemom oświaty. Działa tu cały szereg placówek szkoleniowych, w tym Zespół Szkół Ogólnokształcących, kierowany przez panią Janinę Janczulewicz.

W skład tego Zespołu Szkół wchodzi m. in. Liceum Ogólnokształcące im. Szymona Konarskiego, do którego uczęszcza 552 uczniów. Swym wychowankom, w zależności od ich zainteresowań, proponuje ona kilka profili nauczania: informatyczno-matematyczny, biologiczno-chemiczny, ogólny ze zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego oraz tzw. ogólny profil, który wybierają słabsi uczniowie. "Mamy dobrze przygotowaną kadrę, stwarzamy dobre warunki pracy, co też sprawia, że wielu naszych uczni dostaje się na studia wyższe. Szczególną popularnością wśród nich cieszą się studia informatyczne" - mówiła pani dyrektor.

Obecnie Liceum szykuje się do kolejnej już reformy, w wyniku której zostanie zmieniony zarówno program nauczania, jak i egzamin maturalny. Jednocześnie odczuwane są tu jeszcze skutki reformy wprowadzonej w życie przed kilku laty. Wówczas to powstały trzyletnie gimnazja, dzielące uczniów szkół podstawowych od liceum. Skutkiem ubocznym tej reformy stał się fakt, że w przyszłym roku w liceum nie będzie pierwszej klasy, co odbije się na etatach nauczycieli. Jednak już w następnym roku sytuacja się ureguluje.

W ramach tego Zespołu Szkół działa też dwuletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa, która przygotowuje uczniów do zawodu piekarza, masarza, kucharza. Dwa dni w tygodniu uczniowie spędzają w murach szkoły i uczą się przedmiotów ogólnych, resztę zaś dni spędzają na praktyce. ?Zarówno nasi wychowankowie, jak i pracodawcy są zadowoleni. Jedni, że mają konkretny zawód, inni - doskonałych pomocników? - mówiła pani Janina.

Część budynku tej szkoły dzierżawi też litewskie gimnazjum wiejskie, którego uczniowie litewskiego uczą się jako języka pozalekcyjnego.

W szkole wiele uwagi poświęca się zajęciom pozalekcyjnym, choć na ten cel nie przeznacza się z budżetu zbyt wiele środków. Nauczyciele pracują tu często nieodpłatnie - prowadzą zajęcia recytatorskie, muzyczne, sportowe. Te ostatnie są na najwyższym poziomie, o czym świadczą liczne puchary, umieszczone w szkolnych gablotach. "Życie w sali sportowej wre od wczesnego rana do późnego wieczora. Wynajmują ją, oczywiście odpłatnie, również dorośli, którzy chcą pograć w siatkę, koszykówkę. Ostatnio zaś bardzo popularny stał się u nas tenis stołowy. Sprzęt wart 4 tys. złotych otrzymał za napisanie programu nauczyciel wychowania fizycznego" - mówiła pani Janina.

Warto zaznaczyć, że w szkole tej działa również sezonowe schronisko, szczególnie popularne wśród tych, którzy idą do Wilna z pielgrzymką. Schronisko to działa w okresie wakacyjnym i gościom może zaproponować 40 łóżek, jeszcze tylu możemy udostępnić materace. Cena jednego noclegu w tym schronisku wynosi 10 zł.

Zainteresowanym podajemy namiary szkoły:

Zespół Szkół
Ogólnokształcących
ul. Łąkowa 1, Sejny
Tel. 5162167

NG 11 (500)