Jolita VENCKUTË

W Niemczech skazano Litwina,
który zranił taksówkarza

Jeszcze jeden Litwin znalazł się w więzieniu niemieckim.

W ubiegłym tygodniu sąd do spraw młodzieży w Oldenburgu za usiłowanie zabójstwa, zagarnięcie mienia i rabunek skazał na 5 lat więzienia 18-letniego obywatela Litwy, który poprzednio prosił o azyl polityczny w Niemczech.

Według danych ambasady litewskiej w Berlinie, w ciągu dwóch miesięcy br. w więzieniach niemieckich znalazło się 105 Litwinów. Jest to dwukrotnie więcej niż w całym roku ubiegłym.

Dyplomaci litewscy przypuszczają, że w rzeczywistości jest więcej Litwinów, którzy dopuścili się przestępstw w Niemczech, ale nie zawsze instytucje wymiaru sprawiedliwości informują ambasadę o przebywających w więzieniach obywatelach Litwy.

Większość Litwinów oskarża się o kradzieże z samochodów.

("Lietuvos rytas" z 5 03 2001 r.)

NG 11 (500)