Ramune SAKALAUSKAITË

Zmieni się 10 ambasadorów

W najbliższym czasie dla reprezentowania Litwy za granicą uda się czterech nowych ambasadorów.

W poniedziałek członkowie sejmowego Komitetu Spraw Zagranicznych zaaprobowali kandydatury 36-letniego doradcy premiera Rolandasa Paksasa ds. zagranicznych Deividasa Matulionisa na ambasadora w Danii oraz byłego ministra ochrony kraju, 64-letniego Česlovasa Stankevičiusa - na ambasadora w Norwegii.

Byłemu członkowi rządu konserwatystów zarzucano nie zawsze dyplomatyczne postępowanie w Sejmie minionej kadencji.

Na stanowisku ambasadora Č. Stankevičius zastąpi Korneliję Jurgaitienë, która wróciła do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, natomiast D. Matulionis zajmie miejsce Raimundasa Jasinevičiusa, który na tym stanowisku przepracował parę kadencji.

Dziś Komitetowi Spraw Zagranicznych przedstawi się jeszcze dwóch nowych kandydatów na ambasadorów. Proponuje się, aby do Austrii pojechał były minister reform administracyjnych i samorządów 50-letni Jonas Rudalevičius, do Polski natomiast - 36-letni radca ambasady litewskiej w USA Darius Degutis.

Chociaż, jak dotychczas, najbardziej realnym kandydatem na stanowisko ambasadora w Polsce był Romualdas Kozyrovičius, który reprezentował nasz kraj w Rosji, jednak, gdy zmieniło się kierownictwo Ministerstwa Spraw Zagranicznych, opinia o tym dyplomacie uległa zmianie.

J. Rudalevičius, który poprzednio był radcą ambasady litewskiej w Niemczech, w Wiedniu zastąpi Ginte Damušyte. Pojechała ona do siedziby NATO w Brukseli, aby tam reprezentować nasz kraj. D. Degutis obejmie stanowisko ambasadora po obecnym ministrze spraw zagranicznych Antanasie Valionisie.

W tym roku zamierza się mianować ogółem 10 nowych ambasadorów Litwy.

("Lietuvos rytas" z 21 03 2001 r.)

NG 12 (501)