Beata Garnyte

Ta tajemnicza bajka przyrody

We wtorek, 20 marca br. w Centralnym Pałacu Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego (ul. Studentř 3) z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi otwarta została wystawa "Gamtos Pasaka 2001. Gamtos formos, linijos, spalvos" ("Bajka przyrody 2001. Kolory, linie, formy przyrody").

Ten międzynarodowy projekt zorganizowany został już po raz ósmy. Jak i co roku wzięły w nim udział tysiące młodych malarzy i fotografów - przyjaciół przyrody z Litwy, Hiszpanii, Rosji, Białorusi, Polski i wielu innych państw świata. Każdy z uczestników tego konkursu na sąd jury przedstawił jedną albo dwie prace na temat "Bajka przyrody" albo "Ojczyzna". Technika, jaką uczestnicy konkursu mieli się przy tym posłużyć, nie była ściśle określona i zależała wyłącznie od decyzji uczniów.

Takie były zresztą główne założenia tego projektu, który miał rozwijać życie kulturalne szkoły, ukierunkowywać twórczość uczniów, budzić zainteresowanie przyrodą, uczyć dostrzegać i rozumieć estetyczne jej wartości, wprowadzać w problemy ochrony środowiska. Organizatorzy tego projektu, a byli to Ministerstwo Ochrony Środowiska RL, Ministerstwo Oświaty i Nauki RL, Centrum Informacji i Dokumentacji Rady Europy w Wilnie wyrazili przekonanie, że projekt ten odgrywa niemałą rolę w życiu szkoły. Pozwala on przede wszystkim zapoznać się z twórczością i sposobem myślenia dzieci i młodzieży z innych państw, zapoczątkowuje nowe metody rozwoju plastycznego, wprowadza nowe formy i sposoby wyrażania siebie.

Należy dodać, że od roku 1998 projekt ten jest częścią programu realizowanego przez Radę Europy, a zatytułowanego "Kultura, tworzenie i młodzież".

Na wystawie w Wilnie zaprezentowane zostały prace zwycięzców tego konkursu, a już wkrótce zostanie wydany katalog tej wystawy. Przypomnę tylko, że w Wilnie można ją obejrzeć do 21 kwietnia br.

Fot. Waldemar Dowejko

NG 12 (501)