Beata Garnyte

Wileńskie ciekawostki
Wyprawa "Zarzecze - Taitis"

W minionym tygodniu na domach w jednej z najbardziej malowniczych dzielnic miasta, a mianowicie na Zarzeczu, pojawiły się takie oto informacje Wileńskiego Jachtklubu:

"1. Poziom światowego oceanu nie byłby taki, jaki jest, gdyby Wilenka nie zasilała go swymi wodami.

2. Szczytem honoru każdego szanującego się "zarzeczanina" jest uczestnictwo w celu podkreślenia nieuchronności tego procesu.

3. W tym celu organizowana jest wyprawa "Zarzecze - Taitis". Pierwszy etap tej wyprawy rozpocznie się w dniu ogłoszenia Niezależnej Republiki Zarzecza, 1 kwietnia 2001 o godz. 13.30, koło mostu przy ul. Zarasř i zakończy się przy kawiarni "Uţupis 2".

4 Każdy płynie własną tratwą o dowolnej konstrukcji, zgodnie z dobrą morską praktyką (ratunek tonących jest sprawą samych tonących).

5. W końcu etapu Wielkie Juri Republiki Zarzecza wybierze i nagrodzi właściciela najbardziej oryginalnej tratwy. Pozostali uczestnicy również mogą być nagradzani.

6. Zdobyte doświadczenie będzie wykorzystane podczas pozostałych etapów wyprawy "Zarzecze - Taitis".

NG 12 (501)