Wiadomości gospodarcze

* W styczniu i lutym br. do budżetu narodowego wpłynęły dochody w wysokości 1 mld 401,7 mln litów. W porównaniu z tym samym okresem 2000 r., zebrano ich o 192,9 mln, czyli o 16 proc. więcej. Dochody budżetów samorządowych w ciągu dwóch miesięcy wyniosły 428,9 mln litów. Jest o 9,5 mln litów (czyli o 3,8 proc.) więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. W ciągu stycznia i lutego do budżetu państwa wpłynęło 972,8 mln litów.

* Siłownia geotermiczna, która nie zaczęła działać z powodu błędów technologicznych, w ciągu ostatnich trzech miesięcy poniosła straty w wysokości 6 mln litów. Z powodu defektu pompy głębinowej w końcu ubiegłego roku siłownię eksploatowano tylko w połowie mocy. Upadają wszystkie prognozy ekonomiczne - zysk, zwrot pożyczek (24 mln litów), wynagrodzenia.

* Spółka "Fermentas" złożyła oficjalną ofertę zakupienia 39,46 proc. akcji przedsiębiorstwa, znajdujących się w posiadaniu jeszcze 103 akcjonariuszy. Pracująca z zyskiem i rozwijająca się spółka w roku ubiegłym wypłaciła akcjonariuszom dywidendy - po 20 litów za jedną akcję. Podobne dywidendy wypłacono również w roku zaprzeszłym, więc większość właścicieli nie zamierza sprzedawać swych akcji.

* Według danych centralnego urzędu statystycznego Łotwy, w styczniu litr wódki kosztował na Łotwie 7,96, na Litwie - 6,37, w Estonii zaś - 6,73 USD. Chleb jest najdroższy w Estonii. W styczniu kilogram żytniego chleba kosztował w Estonii 0,65, na Litwie - 0,55, na Łotwie - 0,64 USD.

* Spółka konfekcji damskiej "Rože" z ubiegłorocznego zysku w wysokości 604 tys. litów tytułem dywidend wypłaci 39 tys. litów, czyli 1,65 Lt za jedną akcję o nominalnej wartości 30 Lt. W roku ubiegłym spółka zwiększyła sprzedaż o 15 proc., z tego produkcję wartości 5,4 mln litów wyeksportowano do Anglii i Francji.

* Jedna z największych na świecie sieci hotelowych "Holiday Inn" wkracza do regionu bałtyckiego. W drugim kwartale roku przyszłego w Wilnie ma nastąpić otwarcie nowego hotelu "Holiday Inn Vilnius" . Koszt jego budowy wyniesie około 30mln litów. Zostanie on wzniesiony na parceli u zbiegu ulic Kalwaryjskiej i Šeimyniškiř.

* Zarząd spółki "Rokiškio suris'' postanowił nabyć 49,9 proc. akcji "Varënos pieninë".

Akcje "Varënos pieninë" obecnie należą do rolników i pracowników przedsiębiorstwa. W 2000 r. obrót spółki, w porównaniu z 1999 r., zwiększył się o 37 proc., do 30 mln litów.

* Spółka przędzy octanowej ''Dirbtinis pluoštas" w 2000 r. z powodu spadku euro poniosła nie audytowane straty w wysokości 25,7 mln litów. Niepowodzenia tego przedsiębiorstwa rozpoczęły się, gdy kraje Dalekiego Wschodu dotknął kryzys gospodarczy. Do tych krajów spółka eksportowała prawie 60 proc. produkcji.

("Veidas", nr 11 z 2001 r.)

NG 12 (501)