Kawaler orderu znowu "ściął się"
z władzami Wilna

Kawaler orderu Krzyża Pogoni ("Vytis") Petras Cidzikas, który od lat walczy o działkę, przysługującą mu z tytułu tego odznaczenia, ponownie ściął się z samorządem miasta Wilna.

Obie strony incydentu po swojemu interpretują jego okoliczności, mianowicie, P. Cidzikas oskarżył mera Arturasa Zuokasa o bezczelne i pozbawione szacunku zachowanie się, natomiast samorząd twierdzi, że sam P. Cidzikas postępował nieodpowiednio.

Ustawa, która reguluje prawo do ziemi osób zasłużonych dla Litwy, gwarantuje prawo otrzymania ziemi, ale nie przewiduje prawa określenia miejsca przydzielanej parceli.

W ciągu 10 lat niepodległości orderami Krzyża Pogoni 5 klasy odznaczono 397 osób. Część kawalerów orderu otrzymała już działki, jednakże niektórych nie zadowala ziemia, proponowana w nowych dzielnicach Wilna i jego okolicach podmiejskich.

("Lietuvos rytas" z 22 marca 2001 r.)

NG 12 (501)