Uwaga! Powszechny spis ludności

6 kwietnia rozpoczyna się na Litwie powszechny spis ludności. Przypominamy więc, iż od tego, ilu z nas zadeklaruje narodowość polską, w znacznym stopniu będzie zależała nasza przyszłość, znaczenie i udział w społecznym życiu państwa.

Ostatni spis ludności z roku 1989 wykazał, iż jako Polacy określiło się 258 tys. osób, czyli 7% ludności Litwy. (red)

NG 12 (501)