Sylwetki litewskich działaczy
społeczno - politycznych

Daina Vigelienë

Dyrektor generalny "Šatriji" Po roku 1999, który przyniósł straty, w 2000 r. przedsiębiorstwo konfekcji w Rosiejniach zwiększyło obrót i miało prawie milion litów zysku. W roku ubiegłym sprzedało ono produkcji o wartości 28,9 mln litów - o 2,5 proc. więcej niż w 1999 r.

Simonas Alperavičius

Przewodniczący Wspólnoty Żydów Litewskich, przekazał prokuratorowi generalnemu Antanasowi Klimavičiusowi prośbę o przerwanie sprawy przeciwko dziennikowi "Lietuvos aidas" za publikacje antysemickie. Wydawca tej gazety przyznał, że popełnił błąd, przeprosił za wypady antysemickie i przyrzekł, iż nie będzie publikował takich materiałów. Wypady "Lietuvos aidas" potępili przywódcy Litwy i różne organizacje.
Algimantas Matulevičius

Kierownik sejmowej grupy łączności międzyparlamentarnej z Rosją, liberał. Oświadczył, że nie trzeba się troszczyć o zwrot ambasad litewskich we Włoszech i Francji, które zostały zagarnięte i należą do Rosji. Zdaniem A. Matulevičiusa, obecnie aktualniejsze są więzi gospodarcze, więc niekorzystne jest żądanie odszkodowania od Rosji.Rűta Vanagaitë

Doradca premiera. Wykazała brak szacunku do człowieka, kiedy po ustąpieniu doradcy rządu ds. religii Petrasa Plumpy, oświadczyła, że nie widzi żadnego nieszczęścia w związku z odejściem emeryta. Była teatrolog zapomniała, że P. Plumpa nie jest jeszcze emerytem, w okresie sowieckim 15 lat przebywał w lagrach, głównie za wydawanie "Kroniki Kościoła Katolickiego na Litwie".

("Veidas", nr 12 z 2001 r.)

NG 12 (501)