AWPL traci swoich członków

W minioną środę prezydium oddziału miejskiego AWPL rozpatrzyło i zadowoliło prośbę członków koła im. Wł. Syrokomli powyższej organizacji politycznej w Wilnie, o wystąpieniu z jej szeregów.

Dziesięciu członków koła AWPL uznało, iż kierownictwo partii ponosi odpowiedzialność za próby skierowane na rozbicie i osłabianie podstawowej polskiej organizacji społecznej, jaką jest Związek Polaków na Litwie, wyraźnie zapominając o służebnej roli wobec polskiego społeczeństwa i o woli wyborców, coraz bardziej zamykając się w urzędniczym kręgu, pilnującym wybitnie własnego interesu.

Inf. wł.

NG 13 (502)