Spotkanie z Czytelnikami

W minioną niedzielę, 1 kwietnia br. we wsi Halina w rejonie wileńskim odbyło się spotkanie redakcji "Naszej Gazety" z Czytelnikami i mieszkańcami tej wsi, której historia była przedstawiona na łamach naszego tygodnika w rubryce "Moja mała ojczyzna". Zebrani zapoznali się z dorobkiem pisma i jego planami na przyszłość, wymienili opinie odnośnie obecnego stanu życia i perspektyw rozwoju podobnych podwileńskich miejscowości.

Inf. wł.

NG 13 (502)