Erika BARONAITË

Marek niemieckich szuka się
w funduszu rosyjskim

Przewodnicząca funduszu - w Wilnie

W poniedziałek przywódca Sejmu Arturas Paulauskas i przewodnicząca rosyjskiego Funduszu Wzajemnego Zrozumienia i Zgody Ludmiła Narusowa omówili w Wilnie problemy wypłacania przez Niemcy kompensat obywatelom Litwy.

L. Narusowa, wdowa po zmarłym w roku ubiegłym merze Petersburga Anatoliju Sobczaku, przedwczoraj przybyła do Wilna na zaproszenie A. Paulauskasa.

Wczoraj A. Paulauskas i L. Narusowa dokonali w Sejmie otwarcia wystawy, poświęconej A. Sobczakowi. Po południu odjechała ona do kraju.

Według danych, jakie posiada fundusz, na Litwie może być około 5 tys. osób, pretendujących do kompensat.

Zgodnie z danymi Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy, na Litwie jest blisko 10 tys. osób, które pracowały przymusowo w Rzeszy i są uprawnione do otrzymania kompensat.

("Lietuvos rytas" z 28 03 2001 r.)

NG 13 (502)