Tydzień w skrócie

Dymisja

Minister zdrowia V. Januđonis podał się do dymisji z zajmowanego stanowiska. Jest to już trzeci minister rządu R. Paksasa rządzącego od pięciu miesięcy, który złożył dymisję.

Media twierdzą, że Januszonis odszedł z rządu w związku z zarzutami o naruszenie zasad etyki służbowej.

Wizyta

Prezydent Litwy V. Adamkus odbył trzydniową wizytę oficjalną w Rosji. W trakcie wizyty litewski przywódca spotkał się z prezydentem Rosji W. Putinem, innymi najwyższymi dostojnikami państwa rosyjskiego. V. Adamkus wziął udział w konferencji ?Litwa i Rosja: przeszłość, teraźniejszość i perspektywy na XX wiek."

Statystyka

Litwa jest liderem wśród krajów bałtyckich pod względem wysokości ceny za 100 kilowatogodzin energii elektrycznej. Na Litwie, która ma własną elektrownię atomową, za prąd płaci się 6,5 USD, na Łotwie 6,31 USD, a w Estonii 5 USD. Jednakże w porównaniu z innymi krajami bałtyckimi na Litwie można najtaniej kupić wódkę. W naszym kraju za litr tego napoju trzeba zapłacić - 6,31 USD, na Łotwie - 7,98 USD, w Estonii - 6,61 USD.

Prezent

W Kłajpedzkim porcie wojskowym przycumował trałowiec ?Kurđis?. Ten, używany już statek do niszczenia min na morzu jest darem niemieckiego rządu dla Litewskiej Marynarki Wojennej. Statek o długości 47,1 m i szerokości 8,3 m stał się największym litewskim statkiem wojskowym. Litewskiego podatnika modernizacja nowej jednostki pływającej kosztowała 100 tys. marek niemieckich.

Emerytury

Sejm RL nie zdecydował się głosować nad Uchwałą o odwołaniu poprawek do ustawy emerytalnej, ograniczającej dochody pracujących emerytów. Liderzy frakcji uzgodnili, że utworzą grupę roboczą, która ma szukać kompromisu w sprawie pracujących emerytów.

NG 13 (502)