Beata Garnytë

W krainie sztuki

We czwartek, 29 marca br. w Wileńskim Gimnazjum im. Adama Mickiewicza otwarta została wystawa prac plastycznych wychowanki drugiej klasy gimnazjalnej Anny Pieślak "W krainie sztuki".

"Wszyscy wiemy, że człowiekowi od zarania dziejów towarzyszyła chęć upiększania swojego otoczenia, utrwalenia w pamięci miłych chwil, refleksja nad światem. Przypomnijmy tu chociażby te prymitywne rysunki upiększające ściany jaskiń" - mówiła obecna na otwarciu wystawy wicedyrektor gimnazjum I. Czerniawska. Z dumą też podkreślała fakt, że coraz więcej uczniów interesuje się plastyką, chce wystawiać swe prace. "Cieszymy się każdą nową wystawą" - mówiła. I dalej, zwracając się już bezpośrednio do młodej plastyczki: "Mamy nadzieję, że w przyszłości właśnie z malarstwem zwiążesz swój los. Sławiąc zaś własne imię sprawisz, że pamięć o nas również nie zaginie, ktoś bowiem wcześniej czy później spyta, gdzie się uczyłaś, u kogo".

Prezentując prace swej wychowanki nauczycielka plastyki, pani Swietłana Bogdanowa zaznaczyła: "W każdym obrazie, zaprezentowanym na tej wystawie widzimy coś, co jest dla nas bardzo miłe - dobrze nam znane zakątki naszego miasta. Anię ciekawi jednakże nie tylko forma, lecz i kolor. Osiągnęła już tu pewien poziom, znalazła swój styl. Mam nadzieję, że nie będzie to ostatnia wystawa Ani".

Oddajmy teraz słowo młodej malarce. Opowiedziała ona o zaprezentowanych na tej wystawie pracach. Większość z nich powstała podczas letniego pleneru albo też podczas lekcji w szkole plastycznej im. Justinasa Vienoţinskasa. "Głównym natchnieniem moich prac jest piękno naszego miasta. Interesuje mnie skomplikowana architektura budowli, malownicze ściany... Wileńskie krajobrazy kryją w sobie coś wspaniałego. Lubię też malować martwą naturę, obserwować grę świateł" - mówiła Ania Pieślak.

Na otwarcie wystawy licznie się zgromadzili nauczyciele gimnazjum im. A. Mickiewicza, którzy nie kryli radości z osiągnięć swej wychowanki. Największym wyrazem uznania była wyrażona przez nich chęć nabycia kilku dzieł Ani i powieszenia ich w pokoju, a nie na korytarzu.

Wystawę tę w murach gimnazjum można będzie obejrzeć jeszcze tydzień, a już 6 kwietnia zaprezentowane tu zostaną dzieła innej wychowanki tej szkoły - Weroniki Lachowicz.

Na zdjęciu: otwarcie wystawy Anny Pieślak.

Fot. Bronisława Kondratowicz

NG 13 (502)