Powiedzieli...

Vida Stasiűnaitë, mer Szawel:

"Jasne najprościej być posłem na Sejm i nie mieć żadnych zobowiązań i odpowiedzialności przed ludźmi"

Arvidas Sedlickis, poseł na Sejm RL:

"W USA każdy może oświadczyć, że wszyscy politycy są oszustami. To jest normą konstytucyjną"

Dala Tereszkitë, posłanka na Sejm RL, poetka, biznesmenka

"Ja jestem tym człowiekiem, którego nikt nie kupi"

NG 13 (502)