Saulius JARMALIS

Strażnicy historii odrzucają
Wilno do średniowiecza

Konsekwencją ambicji - wyboista aleja Giedymina i kloaka koło Archikatedry

Aleja nie będzie rekonstruowana

W tym roku nawet nie rozpocznie się planowanej rekonstrukcji alei Giedymina od ul. Jagiellońskiej do Placu Katedralnego.

Projekt rekonstrukcji ugrzązł w trzęsawisku sporów wileńskiej firmy parkingowej, samorządu miasta, Departamentu Ochrony Dóbr Kultury (DODK) i organizacji społecznych w sprawie podziemnych parkingów.

Minął już ponad rok od podpisania umowy między samorządem Wilna a konsorcjum, składającym się ze spółek "Baltijos parkingas" i "Egapris".

Jednakże koncepcja budowy podziemnych parkingów w żaden sposób nie może nabrać chociażby nieco realniejszych kształtów.

Dotychczas nie zapadła żadna konkretna decyzja w sprawie budowy podziemnych garaży. Najbardziej temu się sprzeciwia (DODK).

("Lietuvos rytas" z 28 marca 2001 r.)

NG 13 (502)