Wielu Litwinów zapewnia,
że stali się ubożsi w latach ostatnich

Mieszkańcy zapewniają, że stali się ubogimi w ciągu ostatnich lat - spośród wszystkich ludzi zaliczających się do kategorii ubogich, 48,4 proc. zaznaczyło, że ich warunki życia pogorszyły się w okresie ostatnich 5 lat. Wykazało to przeprowadzone przez Departament Statystyczny badanie warunków gospodarstw domowych.

40 proc. respondentów twierdziło, że ubogimi zostali przed 6 - 10 laty, 11,6 proc. natomiast oświadczyło, że w nędzy żyli stale.

Mieszkańcy miast pauperyzowali się prędzej niż mieszkańcy wsi - w ciągu 5 lat w całkowite ubóstwo wpadło 52,3 proc. spośród uważających siebie za ubogich mieszkańców miasta oraz 39,8 proc. mieszkańców wsi. Jednakże w ubóstwie stale żyje 16 proc. ludzi na wsi i 9,6 proc. - w mieście.

Na pytanie, dotyczące zmian warunków życia w kraju, 81,5 proc. mieszkańców wskazało, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy stopa życiowa obniżyła się, a tylko 0,8 proc. mogło odpowiedzieć, iż poziom życia w kraju podniósł się.

Zdaniem 61,2 proc. mieszkańców, przyczyną są wzrost cen i zmniejszające się dochody, 23,2 proc. - bezrobocie.

("Lietuvos rytas" z 21 marca 2001 r.)

NG 13 (502)