Małgorzata Kozicz

Dekada historyczna

Już od kilku lat w Szkole Średniej im. Wł. Syrokomli odbywa się tradycyjna dekada historyczna. Trwa ona zazwyczaj przez tydzień, w okresie 11 marca, daty odrodzenia niepodległości Litwy.

Dekadę organizują nauczyciele historii, a zaangażowani są w niej wszyscy uczniowie klas 5-12-ych. Każda wykonuje projekt, dotyczący jakiegoś okresu historycznego.

Tak np. w tym roku klasy piąte organizowały zgaduj-zgadulę o historii Litwy. Szóste - podobną wiktorynę na tematy z historii powszechnej.Siódme klasy przygotowały plakaty i obszerne referaty dotyczące cywilizacji starożytnych.8-me klasy wykonały makietę Zamku Dolnego i zbierały środki na jego restaurację; 9-te zrobiły projekt pt.: ?Miasta Litwy?. Jedenaste klasy również zajęły się problemem cywilizacji starożytnych, nieco jednak w szerszym aspekcie niż ich młodsi koledzy. Dziesiątym i dwunastym klasom powiodło się najbardziej - ich uczniowie nie musieli szykować żadnych prac, brali jedynie udział w wycieczkach. Dziesiątacy zwiedzili Muzeum Holocaustu, maturzyści byli gośćmi w Sejmie RL.

W ramach dekady historycznej szkoła corocznie gości jakiegoś polityka, najczęściej Sygnatariusza Aktu Niepodległości. Tego roku gościła tu posłanka na Sejm RL, premier pierwszego rządu niepodległej Litwy, Kazimiera Prunskiene.

Uczniowie, biorący udział w dekadzie, jednogłośnie twierdzą, że jest ona bardzo ciekawa i potrzebna.Daje okazję nie tylko pogłębić wiadomości z zakresu historii, ale też dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy, na które podczas lekcji zwyczajnie brakuje czasu.

NG 14 (503)