Wiadomości gospodarcze

* Według ostatecznych danych wynikających z deklaracji celnych, w roku ubiegłym deficyt handlu zagranicznego Litwy wyniósł 6, 588 mld litów, był o 734,2 mln litów (10 proc.) mniejszy niż w 1999 r. W roku ubiegłym Litwa wyeksportowała towary na sumę 15,237 mld litów, o 3,222 mld więcej (26,8 proc.) niż w roku zaprzeszłym. Import w okresie porównawczym wzrósł o 2,488 mld litów (12,9 proc.), do 21,826 mld Lt.

* W lutym zadłużenie państwa wzrosło o 660 mln litów (5,2 proc.) i w końcu miesiąca wynosiło13,301 mld litów. Na wzrost zadłużenia wpłynęła rozpowszechniona w lutym emisja rządowych euroobligacji na sumę 200 mln euro. W końcu lutego bezpośrednie zobowiązania państwa kształtowały się na poziomie 11,159 mld litów (83,9 proc. całego zadłużenia), pośrednie natomiast (gwarancje państwa w sprawie pożyczek) - 2,143 mld litów.

* Spółka "Informacinës technologijos" podpisała z duńskim Ministerstwem Podatkowym umowę w sprawie utworzenia systemu informacyjnego przechowania i analizy danych. System ten będzie tworzony przy pomocy środków programowych "Oracle Server", "Oracle Warehouse Builder" i ?"Business Objects". Ministerstwo Podatków Danii ma zaproponować korzystanie z tego systemu administratorom podatkowym państw Europy Wschodniej, w tym również Inspekcji Podatkowej Litwy.

* Zgodnie z litewskimi standardami ewidencji, w roku ubiegłym Stocznia Bałtycka miała 2,49 mln Lt audytowanego czystego zysku, jednakże nie wypłaci dywidend, natomiast zgromadzony w ciągu kilku ostatnich lat zysk - 9,9 mln litów - przeznaczy na inwestycje.

* Bank "Žemës űkio bankas" w 2000 r. miał 7,28 mln litów czystego audytowanego zysku, który zostanie przeniesiony do kapitału rezerwowego banku. W końcu grudnia majątek banku wynosił 1,667 mld litów i był o 8,4 proc. większy niż w końcu 1999 r.

* Narodowe Stowarzyszenie Przewoźników Samochodowych ?Linava? zapowiada, że przez sądy i innymi sposobami będzie blokować proces prywatyzacji "Lisco". Przewoźnicy żądają, aby zostały przerwane rozmowy, jakie obecnie prowadzi Fundusz Majątku Państwowego z duńskim przedsiębiorstwem "DFDS Tor Line". "Linava" pragnęłaby, aby został ogłoszony nowy przetarg na sprzedaż "Lisco", w którym po uznaniu "Linavy" jako inwestora strategicznego, zezwolonoby jej na bezpośrednie rozmowy z FMP.

* Rząd zezwolił spółce "Lietuvos energija" na podpisanie w najbliższym czasie przygotowanej już umowy z rosyjską firmą ?Inter RAO JES? w sprawie eksportu elektryczności. W ciągu roku, głównie na Białoruś i do obwodu kaliningradzkiego, zamierza się wyeksportować około 7 mld kWh energii elektrycznej. Blisko 50 mln kWh będzie się dostarczać za pośrednictwem rosyjskiej firmy do Polski i Słowacji.

* Prokuratura dzielnicowa rejonu możejskiego wytoczyła sprawę karną w związku z wielkimi przestępstwami finansowymi, popełnionymi w latach1996 - 2000 w spółce akcyjnej "Mažeikiu nafta". Przedstawiciele praworządności dopatrzyli się w tej spółce zagarnięcia lub roztrwonienia na wielką skalę cudzego mienia, jak też zaniedbań w działalności komercyjnej, gospodarczej, finansowej lub zawodowej.

("Veidas", nr 13 z 2001 r.)

NG 14 (503)