Jawność na Litwie - to imitacja

W Estonii obywatele, którzy chcą poznać wysokość wynagrodzeń przywódcy kraju oraz pracowników przedsiębiorstw i organizacji państwowych mogą zajrzeć na stronę internetową www..postimees.ee.

Na Litwie, odwrotnie niż w sąsiedniej Estonii, niedostępna jest informacja o uposażeniach większości funkcjonariuszy, urzędników państwowych oraz kierowników przedsiębiorstw Państwowych kraju.

Temu, aby publicznie ogłaszano informację, ile zarabiają urzędnicy państwowi i kierownicy przedsiębiorstw państwowych, sprzeciwił się Departament Prawa Europejskiego, bo rzekomo stanowiłoby to naruszenie prawa człowieka do prywatności.

Parlamentarzystka w Sejmie minionej kadencji, obecnie wiceminister opieki społecznej i pracy Rasa Melnikienë ne zainicjowała poprawki do art. 16 ustawy o umowie o pracę, zgodnie z którymi powinna być jawna informacja o uposażeniach urzędników i funkcjonariuszy państwowych. Jeszcze pierwszy rząd Rolandasa Paksasa miał przygotować tryb, dotyczący tego, jak powinna być udzielana informacja o takim charakterze, jednakże dotychczas nie został on wprowadzony. Rząd nie podjął kroków, aby ujawnić, ile kosztują podatników urzędnicy państwowi.

Informacja o uposażeniach pracowników budżetowych oraz kierowników przedsiębiorstw państwowych powinna być dostępna zgodnie z ustawą o informowaniu społeczeństwa, jednakże ministerstwa, do których gestii należą konkretne przedsiębiorstwa, odmówiły podawania takiej informacji.

("Veidas", nr 14 z 2001 r.)

NG 14 (503)