Wybrano nowe kierownictwo
Klubu "Wrzesień 39"

31 marca 2001 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze polskich kombatantów zrzeszonych w Klubie "Wrzesień 39", na którym wysłuchano sprawozdania prezesa Jana Wieromieja za okres 7 lat jego działalności oraz komisji rewizyjnej. Jan Wieromiej w związku za stanem swego zdrowia podjął decyzję ustąpienia ze stanowiska prezesa, zaproponował wybranie nowego prezesa zarządu Klubu.

Na stanowisko nowego prezesa jednogłośnie wybrano Tadeusza Stempkowskiego, na zastępcę prezesa Klubu wybrano Piotra Puszklewicza oraz Witolda Tatola. Wybrano też nowy zarząd.

Na zdjęciu: zarząd Klubu "Wrzesień 39"

NG 14 (503)