Do uczestników uroczystości
odsłonięcia pamiątkowych tablic

List Bronisława Komorowskiego -
Ministra Obrony Narodowej RP
do uczestników uroczystości
odsłonięcia pamiątkowych tablic.
Warszawa, dnia 6 kwiertnia 2001 roku

Szanowni Państwo!

Uczestnicy uroczystości odsłonięcia pamiątkowych tablic ku czci Generała Aleksandra Krzyżanowskiego ps. "Wilk'' i Pułkownika Macieja Kalenkiewicza ps. "Kotwicz" oraz Żołnierzy ZWZ - AK "Wachlarz"

Stoicie oto przed tablicami - w metalu wykutymi dowodami pamięci o tych, którzy to, co najcenniejsze - własne życie - poświęcili Ojczyźnie w najtrudniejszych latach wojennej pożogi. Oddajcie hołd ludziom, otoczonym wojenną sławą, którym za życia nie dane było doznać wdzięczności Narodu za ich bohaterstwo i poświęcenie. Czcicie pamięć Żołnierzy, których udziałem była radość zwycięstwa, ale i gorzki smak zdrady.

Stanęliscie ramię w ramię - weterani lat dzisiejszych żołnierze polscy i litewscy, harcerze i młodzież szkolna, rodzice, wychowawcy i nauczyciele, przedstawiciele władz, dyplomaci. Jesteście tutaj, aby oddać należną cześć żołnierzom, którzy służbę Ojczyźnie postawili ponad wszystko. Swoją obecnością pokazujecie, że "Wilk", "Kotwicz" i wszyscy żołnierze "Wachlarza" zwyciężyli w swojej walce - żyją bowiem tu, na tej ziemi wolni ludzie, dla których dziś, choć minęło ponad pół wieku, czyny wojennych bohaterów są wciąż żywe.

Życzę wszystkim Państwu, abyśmy z tych wciąż żywych w ludzkiej pamięci historycznych wydarzeń umieli czerpać naukę na przyszłość - budując w naszej części Europy kraje stabilne i silne swoją wielowiekową tradycją oraz współczesną demokracją.

Bronisław Komorowski

Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej

NG 14 (503)