Małgorzata Kozicz

Młodzież w "odkrywaniu swoich korzeni"

"Wy jesteście środkowym ogniwem. Ale pamiętajcie, że bez przeszłości nie byłoby teraźniejszości, a bez teraźniejszości nie będzie przyszłości"- tymi słowami zwróciła się do młodzieży jedna z osób otwierających międzynarodową konferencję "Drzewo świata. Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość.", pani Milda Stanevičiene.

Konferencja ta odbyła się 6-go kwietnia b.r. w Wileńskiej Szkole Średniej im. Radziwiłłów. Jest ona częścią projektu etnokulturowego, przewidzianego na okres trzech lat, w którym uczestniczą uczniowie z Litwy, Polski i Szwecji. Celem tego projektu jest poznanie światopoglądu Bałtów, Słowian i Skandynawów, zgłębienie wiedzy o tych plemionach. Głównymi jego uczestnikami są młodzi ludzie z tych krajów.

"Pomysł naszej konferencji zrodził się przed rokiem, kiedy to czwórka nauczycieli z Wilna gościła w Polsce, podejmowana przez społeczność litewską - opowiadała pani Stanevičiene: Pracując nad podobnym etnoprojektem postanowiliśmy wciągnąć do niego młodzież."

Ten pomysł zaowocował konferencją na Litwie. Gośćmi z Polski byli: znany rzeźbiarz Stefan Wierzbicki, uczniowie Warszawskiego Liceum im.S.I. Witkiewicza na czele z nauczycielem plastyki Danielem Zychem, studenci Uniwersytetu Warszawskiego.

Po oficjalnych przemówieniach, otwierających konferencję, uczestnicy wspólnie zasadzili "drzewko życia" na dziedzińcu szkoły. Następnie maluchy z przedszkola "Pszczółka" zaśpiewały i zatańczyły parę utworów ludowych.

Przedstawianie prac naukowych rozpoczął S. Wierzbicki, który odczytał swój referat: "Wieczyste drzewo życia i mały pojedynczy człowiek". W ciągu trwającej cały dzień konferencji uczestnicy i goście mieli okazję wysłuchać prac, poświęconych symbolicznemu drzewużycia, jego odniesieniom w mitologii, wierzeniach i nawet sztuce. W międzyczasie można było obejrzeć wystawę prac uczniowskich.

NG 14 (503)