Zofia Zdanowicz

Wielkanoc

O jasnym kwietniowym świecie
Rozkołysały się dzwony,
Niosąc po świecie obficie
Swe srebrne, radosne tony.

Oto Bóg śmierć zwyciężył
I powstał z martwych nasz Król!
Potęgę grzechu uśmierzył
I ludzki złagodził ból,

Silniejszy nad ludzką zawiść,
Nad kamień, pieczęć i straż,
Ponad złych grzechów nienawiść
Zwyciężył Bóg i Pan nasz!

Zmartwychwstał Pan nasz z grobu
By wolność ludzkość nieść,
A dzwony ziemskiemu globu
Głosiły radosną tę wieść.

Człek może głowę podnosić,
Od grzechu może być wolnym,
Wzrok swój ku niebu wznosić,
Plan Boży spełnić zdolny.

Dzwony wciąż brzmią rozgłośnie,
Ze światem się radują,
Wołają tak radośnie -
Hosanna! Alleluja!

NG 14 (503)