Droga Redakcjo
i Czytelnicy "Naszej Gazety"

Codziennie powtarzamy słowa apostołów - wierzę w ciała zmartwychwstanie. Słowa te tak nas łączą z naszymi krewnymi, przyjaciółmi i dobrodziejami. Oni umarli, ale żyją. I my żyć będziemy. Tę prawdę umacnia w nas Chrystusa Pana Zmartwychwstanie. "Jam jest Zmartwychwstanie i Życie, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie na wieki".

Dodać tylko należy, że mamy w ciągu naszego życia dbać o zdrowie ciała i świętość duszy.

A więc radośnie wołajmy z całym Kościołem i Ojcem Świętym Alleluja, Alleluja, Alleluja.

A duszę świętej pamięci Adolfa Trusewicza, którego pogrzeb odbył się w Wielką Środę w Krakowie polecamy Miłosierdziu Bożemu.

Ks. prałat
Józef Obrembski

NG 14 (503)