Pamięci żołnierzy Armii Krajowej

W minioną niedzielę w Domu Polskim w Wilnie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablic poświęconych legendarnym żołnierzom Armii Krajowej: generałowi Krzyżanowskiemu ps. "Wilk" i podpułkownikowi Kalenkiewiczowi ps. "Kotwicz'' oraz organizacji ZWZ - AK "Wachlarz".

Odsłonięcia tablic dokonali przedstawiciele "Wachlarza", AK, córki generała Krzyżanowskiego i podpułkownika Kalenkiewicza posłanka, była wicemarszałek Sejmu RP pani Olga Krzyżanowska i Maria Danuta Wołęgiewicz.

Do uczestników uroczystości Minister Obrony Narodowej RP Bronisław Komorowski wystosował list, który został odczytany zebranym.

Tablicę wyświęcił proboszcz parafii p/w św. Ducha ks. Mirosław Grabowski.

Na zdjęciu: odsłonięcie tablic.

Foto: Waldemar Dowejko

NG 14 (503)