Uwaga, nowa odkrywcza publikacja

Już w najbliższym numerze kolejny odkrywczy artykuł Liliany Narkowicz pt. "Marcinkiszki - okolica szlachecka". Jest to reportaż ze wsi w rej. solecznickim, która nie figuruje dziś w żadnej z encyklopedii litewskich. "Kraj lat dziecinnych" ks. Józefa Songina (1870-1936) kanonika, wieloletniego proboszcza parafii Wszystkich Świętych w Wilnie, krzewiciela oświaty, patrioty, wydawcy pism w języku polskim w okresie zaboru rosyjskiego i okupacji niemieckiej, w tym m.in. "Dziennika Wileńskiego'' (1916-1920), osoby wyjątkowo zasłużonej, jak równie mało znanej.

NG 14 (503)