Z okazji Świąt Wielkanocnych

Związek Polaków na Litwie oraz redakcja "Naszej Gazety"
składają Rodakom oraz wszystkim ludziom dobrej woli
serdeczne wiosenne pozdrowienia i najlepsze życzenia
wszelkiej pomyślności, niegasnącej nadziei i
wielkiej ludzkiej miłości.

NG 14 (503)