Straszą przedterminowymi wyborami

Wczoraj lider lewicowej opozycji sejmowej socjaldemokrata Vytenis Andriukaitis napomknął o możliwości przedterminowych wyborów do Sejmu.

Odrzucając propozycję jednego z partnerów koalicji rządzącej - przewodniczącego Związku Centrum Kęstutisa Glaveckasa, aby rząd sprawdził w Sejmie wotum zaufania, V. Andriukaitis powiedział, że najlepiej byłoby, aby cały Sejm sprawdził siebie.

"Myślę, że sprawa przedterminowych wyborów do Sejmu jest interesująca i jeśli nadal blok Nowej Polityki będzie tak postępował, nie byłoby nic lepszego niż myśl o sprawdzeniu Sejmu razem z wyborami prezydenta w 2002 roku" - powiedział V. Andriukaitis.

("Lietuvos rytas" z 3 03 2001 r.)

NG 14 (503)