Nowy ambasador RP na Litwie

Na stanowisku ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej rozpoczął urzędowanie Jerzy Bahr.

Jerzy Bahr urodził się w r. 1944 w Krakowie. Ukończył socjologię na wydziale Filozoficzno - Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia podyplomowe w Instytucie Nauk Politycznych tej uczelni.

Pełnił różne funkcje na polskich placówkach dyplomatycznych i w zakładach naukowych.

W latach 1991 - 92 był radcą ds. politycznych ambasady RP w Moskwie, a następnie konsulem generalnym w Kaliningradzie. Od czerwca 1996 do 2001 roku był ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP na Ukrainie.

Zna sześć języków: angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński, litewski i rumuński. Stan cywilny - wolny.

Inf. wł.

NG 15 (504)