Wiadomości gospodarcze

* Na początku roku bieżącego na Litwie były zarejestrowane 7124 wspólne litewskie podmioty gospodarcze i kapitału zagranicznego lub przedsiębiorstwa kapitału zagranicznego. Ogólny zarejestrowany kapitał zakładowy tych przedsiębiorstw wynosił10,5 mld litów, w tym 5,3 mld litów czyli 50,2 proc. stanowił kapitał zagraniczny. Do gospodarki Litwy włożyli pieniądze inwestorzy z 112 państw świata.

* Potok bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Litwie w 2000 r., w porównaniu rokiem 1999, zmniejszył się o 22,1 proc. - do 1,52 mld litów. 31 grudnia 2000 r. na Litwie było 9,34 mld litów inwestycji zagranicznych - o 13,1 proc, więcej niż w 1999 r. (8,252 mld Lt). W roku ubiegłym na jednego mieszkańca kraju przypadało średnio 2528 Lt tych inwestycji - o 13,4 proc. więcej niż w roku zaprzeszłym (2230 Lt).

* W roku ubiegłym na Litwie odbyło się 56 strajków, w tym 21 ostrzegawczych, w których ogółem uczestniczyło 3303 osoby. Najwięcej strajków, bo 52, czyli 93 proc. wszystkich ubiegłorocznych strajków, zorganizowali pracownicy placówek oświatowych. Uczestniczyło w nich w ogóle 2318 osób. Inne strajki przeprowadzili pracownicy przedsiębiorstw transportowych.

* Według wstępnych danych, budżet państwowy w pierwszym kwartale zebrał 1,646 mld litów dochodów, o 89,7 mln (5,8 proc.) więcej niż planowano. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2000 r. w tym roku budżet państwowy miał o 25,4 proc. więcej dochodów.

* Litewskie Ministerstwo Finansów prognozuje, że w ciągu najbliższych czterech lat ekonomika kraju będzie wzrastała o 3,7 - 5,5 proc. Planuje się, że w tym roku PKB wzrośnie o 3,7 proc., w roku przyszłym - o 4,7 proc., w 2003 r. - o 5,1 proc., a w roku 2004 - o 5,5 proc. W roku ubiegłym PKB na Litwie zwiększył się o 2,9 proc.

* Akcjonariuszom "Kalnapilisu" za jedną akcję o nominalnej wartości 1 lita wypłaci się 40 centów dywidendy, w ogóle zaś na dywidendy przeznaczy się 10,167 mln litów. W roku 2000 "Kalnapilis" miał prawie 3,8 mln czystego zysku - 2,7 razy mniej niż w 1999 r. (10,23 mln litów).

*Po zmodernizowaniu technologii wzrosła dochodowość Wileńskiego Kombinatu Meblowego. Czysty zysk w pierwszym kwartale br. wyniósł około 0,8 mln litów. W 2001 r. przedsiębiorstwo planuje podobny zysk, jak i w roku ubiegłym, gdy otrzymano 6 mln litów czystego zysku, a produkcji sprzedano na sumę ponad 70 mln litów.

* Według niepełnych danych, w pierwszym kwartale br. wydatki "Sodry" przekroczyły dochody o 82,5 mln litów. W okresie stycznia - marca "Sodra" miała dochód w wysokości 1,005 mld litów - o 2,8 proc. (29 mln litów) mniej niż planowano (1,0335 mld litów), natomiast wydatki sięgały sumy 1,087 mld litów, czyli były o 23,7 mln niższe niż planowano (1,111 mld litów).

("Veidas", nr 14 z 2001 r.)

NG 15 (504)