Tydzień w skrócie

Minister

Przewodniczący Sejmu RL A. Paulauskas oficjalnie przedstawił premierowi R. Paksasowi kandydaturę nowego ministra ochrony zdrowia. Te miejsce w rządzie ma zająć dotychczasowy wiceminister tegoż resortu E. Bartkevičius. Poprzedni minister ochrony zdrowia V. Januđonis podał się do dymisji w związku z zarzutami o łamanie zasad etyki służbowej.

Hazard

72 głosami "za", mimo licznych protestów, Sejm RL przyjął ustawę legalizującą gry hazardowe w naszym kraju. Po przyjęciu tej ustawy, poseł z ramienia rządzącej koalicji E. Masiulis zapowiedział przyjęcie ustawy legalizującej prostytucję na Litwie.

Komisja

Sejm RL przyjął uchwałę o powstaniu kolejnej stałej komisji parlamentarnej. Nowa komisja ma zajmować się sprawami morskimi i rybołówstwem. Zdaniem posłów koalicji rządzącej ta komisja ma przyczynić się do umocnienia pozycji Litwy jako państwa morskiego.

Sprzedadzą

Pawilon Litewski na wystawie "Expo 2000" zostanie sprzedany za jednego lita. Wcześniej pawilon, budowa którego kosztowała kilka milionów litów, planowano sprzedać za 100 tys. Lt.

1 maja

Sejm RL pracuje nad poprawką do ustawy o dniach świątecznych. W myśl propozycji posłów 1 maja ma wrócić do wykazu dniświątecznych i stać się dniem wolnym od pracy.

NG 15 (504)