Feliksas ŽEMULIS

MinisterstwoŚrodowiska próbuje
usprawiedliwić łowców dzików

Grupa robocza, którą na prośbę prezydenta Valdasa Adamkusa powołał minister środowiska, zbadała okoliczności polowania, jakie odbyło się w dniu 6 stycznia w Żmudzkim Parku Narodowym i ustaliła, że nie zostały naruszone regulamin i przepisy łowieckie.

Prezydenta oburzyło to, że w tym polowaniu uczestniczyli minister rolnictwa Kęstutis Kristinaitis oraz urzędnicy Ministerstwa Środowiska. V. Adamkus zażądał, aby ministrowie środowiska i rolnictwa - Henrikas Žukauskas i K. Kristinaitis złożyli wyjaśnienia jemu i społeczeństwu kraju.

Podczas tego polowania minister ustrzelił dwa dziki, ogółem zaś 6 stycznia zabito 14 zwierząt.

("Lietuvos rytas" z 31 marca 2001 r.)

NG 15 (504)