Parlamentarzyści chcą obalić akademika

Sejmowy Komitet Ekonomiczny po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Prywatyzacyjnej akademika Eduardasa Vilkasa oświadczył, że jej działalność nie jest wystarczająco efektywna. Zgłoszono wniosek, aby bezzwłocznie odwołać przewodniczącego Komisji oraz jej członków.

W sprawozdaniu za rok 2000 przewodniczący Komisji przytoczył wiele liczb o obiektach, które zostały już sprywatyzowane lub czekają jeszcze na prywatyzację.

Akademik odrzucił oskarżenia, że cały majątek Litwy wysprzedano obcokrajowcom. Jak powiedział E. Vilkas, zagranicznym firmom i osobom prawnym sprzedano tylko 16 obiektów.

Członkowie Komitetu Ekonomicznego chcieli usłyszeć od przewodniczącego Komisji Prywatyzacyjnej analizę, porównania, prognozy ekonomicznych skutków prywatyzacji.

'Ani Komisja Prywatyzacyjna, ani rząd nie są Bogiem, który mógłby gwarantować, co będzie po prywatyzacji" - odpowiedział E. Vilkas.

("Lietuvos rytas" z 19 kwietnia 2001 r.)

Rys. Rimasa Valeikisa

("Respublika" z 21 kwietnia 2001 r.)

NG 16 (505)