Beata Garnyte

Szukając dialogu

23 kwietnia br. w Wilnie pod patronatem prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa, prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego i dyrektora generalnego UNESCO Koichiro Matsuura rozpoczęła się międzynarodowa konferencja "Dialog między cywilizacjami".

W listopadzie 1998 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ogłosiło rok 2001 "Rokiem dialogu między cywilizacjami". Wówczas też przedstawiciele Iranu wystąpili z rezolucją, popartą później przez inne państwa, nawołującą do planowania i realizowania odpowiednich programów kulturalnych i oświatowych, mających na celu szerzenie idei możliwości dialogu pomiędzy przedstawicielami różnych cywilizacji, różnych kultur, organizowania konferencji i seminariów, omawiających ten temat.

Wobec tak ważnego zagadnienia nie pozostała obojętna również Litwa. W kwietniu 1999 roku, podczas spotkania z zastępcą dyrektora generalnego UNESCO, prezydent Litwy Valdas Adamkus i ówczesny przewodniczący Sejmu RL Vytautas Landsbergis zaproponowali, by w Wilnie odbyła się międzynarodowa konferencja zatytułowana "Dialog między cywilizacjami", a już w listopadzie tegoż roku Konferencja Generalna UNESCO ogłosiła, że tę imprezę obejmuje swym patronatem.

W Wilnie został utworzony Narodowy Komitet Organizacyjny, który ustalił program i cele tej konferencji. Wśród tych ostatnich można chociażby wymienić możliwość zgromadzenia się w jednym miejscu przywódców różnych państw, znanych uczonych, pisarzy i polityków i stworzenia im dogodnych warunków do pracy i dyskusji.

Udział w Wileńskiej Konferencji wzięło ponad 150 przedstawicieli świata nauki, polityki, kultury i sztuki z różnych kontynentów i różnych państw świata, w tym m. in. z Polski, Litwy, Iranu, USA, Maroka. W uroczystym otwarciu, obok osób sprawujących patronat nad tą konferencją, udział wzięli również prezydent Ukrainy Leonid Kuczma, sekretarz generalny Międzynarodowej Organizacji Frankfonijskiej Boutros Boutros-Ghali, dyrektor generalny Międzynarodowej Organizacji Migracji Brunson McKinley. Otwierając konferencję prezydent Litwy Valdas Adamkus zaznaczył m. in.: "Ludzie kultury i polityki - jesteśmy dziś razem, by jeszcze raz omówić, w jakim kierunku idzie nasz świat, w jaki sposób możemy sprawić, by było tu więcej wzajemnego zrozumienia, ufności, partnerstwa i nadziei". Wyrażając radość z tego, że właśnie Wilno gości uczestników tej konferencji prezydent RL powiedział: "Jesteśmy w kraju, w którym od dawna splatały się, walczyły i współżyły różne kultury i cywilizacje. (...) Tolerancja dawnej Litwy, pamięć o współistnieniu narodów miały ogromne znaczenie i po odrodzeniu niepodległości naszego państwa". Prezydent zaznaczył, że dialog między cywilizacjami wymaga naszych wspólnych wysiłków. Musimy myśleć i podejmować decyzje "widząc całokształt cywilizacji i opierając się na ich różnorodnym doświadczeniu". W swych przemówieniach mówili o tym również pozostali uczestnicy i goście Wileńskiej Konferencji.

W ciągu trzech dni obrad rozważano na temat tego, jakie stosunki łączą obecnie przedstawicieli różnych kultur, różnych cywilizacji i co należy robić, by pogłębiać ich wzajemne zrozumienie, szerzyć tolerancję i nawiązywać coraz to ściślejszą współpracę. Omówiono takie tematy, jak "Globalizacja i różnorodność kulturowa w świetle cywilizacyjnej koncepcji XXI w.", poruszono istotę wzajemnych konfliktów i uprzedzeń pomiędzy przedstawicielami różnych kultur i wiele innych, równie istotnych spraw.

Konferencja potrwa do 26 kwietnia br. Podczas jej uroczystego zamknięcia o godzinie 17.00, w Małej Auli Uniwersytetu Wileńskiego przyjęta zostanie Wileńska Deklaracja, w której zostaną zawarte wszystkie uchwalone przez uczestników konferencji tezy.

NG 16 (505)