Działalność funduszów budzi podejrzenia
wśród parlamentarzystów

Grupa posłów na Sejm zgłosiła wniosek w sprawie zbadania i oceny działalności Funduszu Majątku Państwowego (FMP) oraz uzasadnienia wykorzystania pozabudżetowych środków państwa.

Przewodniczący Komitetu Ekonomicznego parlamentu Wiktor Uspaskich w sekretariacie posiedzeń sejmowych zarejestrował projekt, proponujący powołanie tymczasowej komisji parlamentarzystów do przeprowadzenia takiego badania.

Komisja ta ma zbadać i ocenić działalność Funduszu Majątku Państwowego i Funduszu Drogowego oraz ustalić, czy celowo i zgodnie z prawem realizowano inwestycje państwowe, jak przydzielano i wykorzystywano pożyczki otrzymywane z gwarancją państwa.

Jako jedną z przyczyn rozpoczęcia badania działalności Funduszu Majątku Państwowego podaje się proces prywatyzacji "Lietuvos jűrř laivininkystës" ("Lisco").

("Lietuvos rytas" z 9 04 2001 r.)

NG 16 (505)