Tydzień w skrócie

Orędzie

W miniony czwartek prezydent Litwy V. Adamkus wystąpił w Sejmie RL z corocznym orędziem o stanie państwa. W swym przemówieniu prezydent nie szczędził krytyki pod adresem rządzącego krajem bloku partii "Nowa polityka", w tworzeniu którego przed ubiegłorocznymi wyborami brał aktywny udział. Głowa państwa zachęcał rządzące partie rozpocząć aktywną reformę sfery socjalnej, ochrony zdrowia, systemu podatkowego. Sporo uwagi w przemówieniu prezydenta poświęcono walce z korupcją.

Protest

Wileńscy taksówkarze zorganizowali w miniony czwartek akcję protestu przeciwko decyzji samorządu miasta Wilna, aby zmienić prawidła przewozu pasażerów. Najbardziej kierowców oburza żądanie miejskich władz, by przemalować wszystkie wileńskie taksówki na żółty kolor.

Prywatyzacja

Zarząd Litewskiego Banku zezwolił estońskiemu bankowi "Hansabank" nabyć do 100 proc akcji Litewskiego Banku Oszczędnościowego. Estoński bank powinien na piśmie podjąć zobowiązanie o przestrzeganiu wszystkich przewidzianych wcześniej warunków

Wizyta

Na Litwie z trzydniową oficjalną wizytą bawił prezydent Ukrainy L. Kuczma. Podczas spotkań ukraińskiego przywódcy z osobistościami litewskiegożycia politycznego sporo uwagi poświęcono rozwojowi stosunków gospodarczych pomiędzy naszymi krajami.

NG 16 (505)