III Forum Polonijne w Oslo

W minioną sobotę i niedzielę ( 21-22 kwietnia br.) obradowało w stolicy Norwegii Oslo III Forum Polonijne, które w odróżnieniu od dwóch poprzednich, zajęło się problematyką gospodarczą.

Trzon uczestników Forum stanowiła przybyła z różnych regionów Polski pod przewodnictwem Zbigniewa Wysockiego, liczna grupa drobnych i średnich przedsiębiorców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Morskim - Gospodarczym im. E. Kwiatkowskiego, działającym od roku 1995. Stowarzyszenie już zainicjowało i przeprowadziło konferencje poświęcone poszukiwaniu modeli współpracy Polski ze swoimi rodakami poza krajem, utworzyło kilka sekretariatów, zajmujących się poszczególnymi problemami, opracowuje alternatywne programy rozwoju gospodarczego kraju.

W pracach Forum uczestniczył również wiceprezes Kongresu Polaków w Szwecji Michał Bieniasz.

Spotkanie w Oslo miało na celu poznanie możliwości wejścia na rynek norweski, przedstawienie zebranym własnych firm i przedsiębiorstw oraz wymiana doświadczeń między przedsiębiorcami z Polski i rodakami prowadzącymi działalność gospodarczą i społeczną na terenie Norwegii.

Udział i wystąpienie na Forum przedstawiciela rządowej fundacji, który zapoznał z możliwościami i sposobem wchodzenia na norweski rynek, przemówienia tam mieszkających i działających Polaków, a także umiejętne przewodzenie obradom przez Przemysława Zagierskiego, od 22 lat Pracownika Uniwersytetu w Oslo, wybitnego metaloznawcy, złożyły się na powodzenie spotkania. Wielka w tym też zasługa niestrudzonego redaktora polskiego czasopisma w Norwegii "Kronika" i działacza Zbigniewa Tyszko, który podjął się trudu organizacji Forum oraz wielu innych tamtejszych Polaków.

Zebrani wyrazili wolę kontynuowania podobnych spotkań, nie odrzucając również możliwości odbycia kolejnego spotkania w Wilnie. Wystąpiono też z inicjatywą opracowania światowego katalogu polskich firm, co sprzyjałoby nawiązywaniu kontaktów i szerszej współpracy.

Na zaproszenie Polaków ze Szwecji i Norwegii w obradach wziął udział Ryszard Maciejkianiec.

Inf. wł.

Na zdjęciu: grupa uczestników Forum.

NG 16 (505)