Sylwetki litewskich działaczy
społeczno - politycznych

Algimantas Breiksztas

Dyrektor generalny "Kraitenë" Jeden z największych producentów mrożonek w pierwszym kwartale br. sprzedał produkcję wartości 23,5 mln litów - o18 proc. więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego.


Gintautas Këviszas

Minister kultury Litwy, został odznaczony medalem i dyplomem japońskiego stowarzyszenia koncertowego "Min-On Art World". Taką ocenę G. Kevišas otrzymał za wkład do współpracy kulturalnej obu krajów. G. Kevišas podczas pobytu w Japonii omówił perspektywy utworzenia centrum kultury tego kraju na Litwie.


Henrikas Žukauskas

Minister środowiska, przystąpił wreszcie do swej bezpośredniej działalności. Ministerstwo Środowiska zainteresowało się bezprawnie wycinanymi lasami. Na Litwie już niejednokrotnie notuje się bezprawne wycinanie dużych obszarów lasów, wyrządzając tym przyrodzie ogromne straty. Ministerstwo Środowiska zaczęło badać przypadek, gdy w prywatnej posiadłości koło Nowych Święcian wyrąbano 4,7 ha lasu.Vida Stasiűnaitë

Mer miasta Szawle, socjalliberał, nie potrafiła poradzić z kryzysem władzy miejskiej i będzie musiała pożegnać się ze stanowiskiem mera. Frakcje liberałów i socjalliberałów w radzie m. Szawle odmówiły poparcia dla V. Stasiűnaitë. W rzeczywistości za usunięciem jest Partia Socjaldemokratyczna, której członkiem Stasiűnaitë była, zanim przeszła przed wyborami do Nowego Związku A. Paulauskasa.

("Veidas", nr 16 z 2001 r.)

NG 16 (505)