Arvydas LEKAVIČIUS

Urząd celny - sługą aferzystów

Wpisano inne nazwiska

Przedstawiciele sfery cieniowej bez trudu znajdują sobie pomocników w litewskich urzędach celnych.

Przekonali się o tym funkcjonariusze Departamentu Policji Podatkowej, którzy współpracując z kolegami z Niemiec, badają pochodzenie pieniędzy dobrze znanego organom praworządności mieszkańca Taurogów Arunasa Pukelisa o przezwisku "Švinius".

Okazało się, że na posterunku celnym w Łoździejach Terytorialnego Urzędu Celnego w Olicie, zostały sfałszowane zapisy dziennika, w którym notuje się dane o walucie wywożonej za granicę.

("Lietuvos rytas" z 11 04 2001 r.)

NG 17 (506)